Arkkitehtitoimisto

Tutkimukset

rakennushistoriaselvitykset RHS

rakennushistoria-
selvitykset RHS

Keskiaika
Vantaan pyhän laurin kirkko RHS

Vantaan pyhän laurin kirkko

Rakennushistoriaselvitys keskiaikaisesta kirkosta, jonka rakennusajankohdaksi on arvioitu karkeasti ottaen 1460- luku, ja kellotapulista. Kirkon nykyinen asu on pitkälti Theodor Höijerin kädenjälkeä rakennuksen tuhoisan palon jälkeen 1893. Selvitys sisältää myös kirkon sisätilojen väritutkimuksen yhteistyössä Kuustie&Sorri kanssa. Tilaaja Vantaan seurakuntayhtymä. 2014.
Kirkkonummen pyhän mikaelin kirkko RHS

Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkko

Rakennushistoriaselvitys keskiaikaisesta kirkosta, jota on laajennettu ja muokattu historiallisesti useaan kertaan. Keskeisimpinä muutosvaiheina kirkon pidennys Samuel Bernerin suunnittelemana 1761, laajennukset 1779 ja 1847, muutos ristikirkoksi Jean Wiikin suunnittelemana 1858 ja modernisointi Olof Hanssonin suunnitelmien mukaan 1959. Selvitykseen sisältyi myös A.W. Arppen 1823 suunnitteleman kellotapulin historia. Tilaaja Kirkkonummen seurakuntayhtymä. 2019.
1700-luvun kohteet
1744_kirkko_lapinjärvi_RHS

1744 Lapinjärven kirkko

Ulkoasun rakennushistoriaselvitys Lapinjärven 1744 valmistuneesta hirsirakenteisesta ristikirkosta, joka rapattiin 1871 ja uudelleenrapattiin 1938 ja 1965. Historiallinen vauriokartoitus. Tilaaja Lapinjärven seurakunta. 2000.
1794 laboratorio RHS ruutu

1794 Gadolinin laboratorio

Kaupunki- ja korttelirakenteen kehittymisen historiallisen tarkastelun sekä rakennushistoriaselvityksen sisältävä tutkimus ns. Gadolinin laboratoriorakennuksesta, Turussa, osoitteessa Luostarinkatu 5. Tilaaja Turun kaupunki. 2018.
1794 Kartano Jokioinen RHS

1794 Jokioisten kartano

Rakennushistoriaselvityssarja Jokioisten (Jockis) kartanon vanhimmasta rakennuskannasta sisältäen Erik Palmstedtin suunnitteleman 1794 valmistuneen päärakenuksen, makasiinirakennuksia 1802, 1804, 1808, 1818, navetan 1801, tallin ja maneesin 1897 sekä muita historiallisia apurakennuksia. Tilaaja Senaatti-kiinteistöt. 2016.
1800-luvun kohteet

1805 Kyminlinnan kasarmialue

Rakennushistoriaselvitys Kyminlinnan venäläisaikaisen linnoituksen historiallisesta rakennuskannasta alkaen Venäläisen insinöörikomennuskunnan suunnittelemista kasarmeista 1805, keittiörakennuksesta 1809, vahtituvista 1810...jne.
Tilaaja Senaatti-kiinteistöt. 2010.
1810_hallintorakennus_aleksanterinkatu_4-10_RHS

1810... Aleksanterinkatu 4-10

Rakennushistoriaselvitys Työ- ja elinkeinoministeriön rakennuksesta, joka on historiallisesti kasvanut ja muodostettu yhdistämällä, korottamalla ja muokkaamalla Aleksanterinkadun varressa olleita kauppiastaloja kohti valitionhallinnon laitosrakennusta osoitteissa 4-10. Rakennuskannan ikäjakauma alkaa vuodesta 1812. Tilaaja Senaatti-kiinteistöt. 2010.
1817_yliopistorakennus_turku RHS

1817 Turun Akatemiatalo

Rakennushistoriaselvitys 1817 valmistuneesta C.C. Gjörwellin suunnittelemasta ja Carl Bassin suunnitelmien mukaan 1835 muokatusta Turun Akatemiatalosta sekä rakennuksen myöhemmistä vaiheista nykypäivään ulottuen.
Tilaaja Senaatti-kiinteistöt. 2010.

1822 Valtioneuvoston linnan kortteliselvitys

Rakennushistoriaselvitys C.L. Engelin suunnittelemasta Senaatinlinnan korttelista eli Valtioneuvoston linnasta, korttelin kokoisen rakennuksen rakentumisesta 1822 alaken ja päättyen linnan läpikäyneisiin peruskorjausvaiheisiin 1-6. Tilaaja Senaatti-kiinteistöt. 2019.

1822 Valtioneuvoston linnan rakenneselvitys

Valtioneuvoston linnan keskeiset rakenteet –selvitysosio. Tilaaja Senaatti-kiinteistöt. 2019.

1822 Valtioneuvoston linnan talotekniikkaselvitys

Valtioneuvoston linnan varhainen talotekniikka 1822– 1969 –selvitysosio. Tilaaja Senaatti-kiinteistöt. 2023.

1824 Kaartin kasarmi

Rakennushistoriaselvitys C.L. Engelin suunnittelemasta Helsingin harjoituspataljoonan eli Suomalaisen pataljoonan kasarmin upseerirakennuksesta, Kaartin kasarmista Helsingissä. Tilaaja Puolustushallinnon rakennuslaitos. 2007/2011.

1832 / 1937 Helsingin yliopiston päärakennus

Rakennushistoriaselvitys C.L. Engelin suunnittelemasta 1832 valmistuneesta Keisarillisen Aleksanterin yliopistorakennuksesta eli Helsingin yliopiston päärakennuksesta, jota laajennettiin J.S. Sirénin suunnitelmien mukaan 1937. sekä osin jälleenrakennettiin pommitustuhojen seurauksena 1948. Tilaaja Helsingin yliopisto. 2017.

1832 / 1937 Helsingin yliopiston kalusteinventointi

Helsingin yliopiston päärakennuksen historiallisten huonekalujen ja valaisinten kalusteinventonti. Tilaaja Helsingin yliopisto. 2017.

1833 Vanha klinikka

Rakennushistoriaselvitys 1833 valmistuneesta alun perin Aleksanterin yliopiston kliinisen instituutin sairaalarakennuksesta, jonka suunnittelivat C.L. Engel ja A.E. Staubert.
Tilaaja Helsingin yliopisto. 2019.

1838 Kirkkonummen pappila

Rakennushistoriaselvitys 1838 valmistuneesta Kirkkonummen pappilasta. Tilaaja Kirkkonummen seurakuntayhtymä. 2022.
Tilaaja Helsingin yliopisto. 2019.

1839 Helsingin päävartio

Helsingin päävartiorakennuksen ja siihen kiinteästi liittyvän talousrakennuksen rakennushistoriaselvitys ja 3D–historiamallinnus keskeisistä rakennusvaiheista. Vanhimpien osien suunnittelijana pietarilainen arkkitehti Eduard Anert.
Tilaaja Puolustuskiinteistöt / Senaatti. 2020.

1844 Gumtäktan kartanon julkisivut

Julkisivujen historiaselvitys 1844 valmistuneesta, oletettavasti C.J. von Bonsdorffin suunnittelemasta kartanorakennuksesta Helsingin Kumpulassa: Gumtäktan eli Kumpulan kartano. Tilaaja Helsingin yliopisto 2012.

1845 / 1907 Kansalliskirjaston julkisivut

Rakennushistoriaselvitys 1845 valmistuneesta C.L. Engelin suunnittelemasta Keisarillisen Aleksanterin yliopiston kirjastosta eli nykyisestä Kansalliskirjastosta ja sen 1907 valmistuneesta Gustaf Nyströmin Rotunda-osasta. Selvitys julkisivujen historiasta ja laastianalyysitutkimus yhteistyössä Tureida Oy:n kanssa. Tilaaja Helsingin yliopisto 2010.

1845 / 1907 Kansalliskirjasto

Rakennushistoriaselvitys 1845 valmistuneesta C.L. Engelin suunnittelemasta Keisarillisen Aleksanterin yliopiston kirjastosta eli nykyisestä Kansalliskirjastosta ja sen 1907 valmistuneesta Gustaf Nyströmin Rotunda- osasta. Selvitys sisätiloista ja inventointi. Tilaaja Helsingin yliopisto 2011.

1845 Suomen Kaartin miehistökasarmi

Rakennushistoriaselvitys 1845 valmistuneesta E.B. Lohrmannin suunnittelemasta Suomen Kaartin miehistökasarmista eli nk. F-rakennuksesta Kaartin kasarmin korttelissa Helsingin Kaartinkaupungissa. Tilaaja Senaatti-kiinteistöt, Puolustushallinnon rakennuslaitos. 2012.

1855, 1903, 1908 Antinkatu 6

Rakennushistoriaselvitys Porin Antinkatu 6 osoitteessa olevan tontin rakennuskannan muodostumisesta ja historiallisista vaiheista 1850-luvulta lähtien. RKY-kohde. Tilaaja Porin kaupungin Teknisen palvelukeskuksen kiinteistövarallisuus. 2014.

1860 Svenska Teatern

Rakennushistoriaselvitys 1860 valmistuneesta Th. Chiewitzin suunnittelemasta Nya Teatern rakennuksesta, joka uudelleenrakennettiin Nikolai Benois’in suunnittelemana 1866 ja jota muokattiin ja laajennettiin voimakkaasti Eero Saarisen ja Jarl Eklundin suunnitelmien mukaan 1936. Tilaaja Nya Teaterhus Ab. 2008.

1868 USPENSKIN KATEDRAALI

Rakennushistoriaselvitys 1868 valmistuneesta arkkitehtien A. Gornostajev ja I.A. Varnekin suunnitteleman Uspenskin katedraalin rakentamisesta ja muutoshistoriasta. Tilaaja Helsingin ortodoksinen seurakunta. 2023

1869 Arppeanum

Rakennushistoriaselvitys 1869 valmistuneesta Carl Alberrt Edelfeltin suunnittelemasta Keisarillisen Aleksanterin yliopiston kemian laboratorio- ja luonnotieteellisen kokoelman sisältäneestä laitosrakennuksesta Helsingissä. Tilaaja Senaatti-kiinteistöt. 2014.

1874 Arabia, Hämeentie 135

Yleispiirteinen rakennushistoriaselvitys Helsingin Arabian tehdasalueen (Arabia Ab) kehittymisestä ja rakentumisesta 1874 alkaen. Tilaaja Keskinäinen työvakuutusyhtiö Varma. 2015.

1876 Kurkijoen navetta

Selvitys entisestä Kurkijoen maanviljelysopiston suuresta navettarakennuksesta, sen keskeisistä rakentumisvaiheista. Alkuperäinen suunnitelma laadittu oletettavasti Maatalouden tarkastuslaitoksessa 1876. Kurkijoki sijaitsee Neuvostoliitolle 1944 luovutetulla alueella. Selvitys tehtiin navetan venäläiselle omistajalle 2011.

1877 Kaartin maneesi

Rakennushistoriaselvitys Kaartin maneesi – rakennuksesta, jonka suunnitteli Yleisten rakennusten ylihallituksen arkkitehti Axel Hampus Dahlström. Rakennuksen käyttötarkoitus muuttui autosäilytys ja -huoltorakennukseksi 1950 Dag Englundin suunnittelemana. Tilaaja Senaatti-kiinteistöt. 2013.

1884 Helsingin Suomalainen tyttökoulu, Yrjönkatu 18

Rakennushistoriaselvitys 1884 valmistuneesta Sebastian Gripenbergin suunnittelemasta Helsingin Suomalainen Tyttökoulu –rakennuksesta, sittemmin 1981 Suomen Taideakatemiaksi muutetusta rakennuksesta osoitteessa Yrjönkatu 18, Helsinki. Tilaaja Svenska Folkskolans Vänner r.f. 2004.

1886 Pohjoisranta 4

Rakennushistoriaselvitys 1886 valmistuneesta Theodor Höijerin suunnittelemasta Fastighets Ab Norra Kajen 4 eli Pohjoisranta 4 kerrostalosta, joka tunnettiin myös aikanaan rakennuttajansa mukaan nimellä Stadertskjöldin talo. Tilaaja taloyhtiö. 2009.

1887 ATENEUM

Rakennushistoriaselvitys 1887 valmistuneesta Theodor Höijerin suunnittelemasta Suomen Taideyhdistyksen ja Suomen Taideteollisuusyhdistyksen koulu- ja näyttelyrakennuksesta, nykyisestä Kansallisgallerian Ateneumin taidemuseosta. Tilaaja Senaatti-kiinteistöt. 2023.

1890 KANSALLISARKISTON ULKOASU

Ulkoasun rakennushistoriaselvitys 1890 valmistuneesta Gustaf Nyströmin suunnittelemasta entisestä Valtionarkisto-rakennuksesta, nykyisestä Kansallisarkistosta. Tilaaja Senaatti-kiinteistöt. 2015.

1890 KANSALLISARKISTO, SISÄTILAT

Rakennushistoriaselvitys 1890 valmistuneesta Gustaf Nyströmin suunnittelemasta entisestä Valtionarkisto- rakennuksesta, nykyisestä Kansallisarkistosta. Rakennusta on laajennettu 1928 valmistuneella itäisellä makasiinilla ja 1972 valmistuneilla makasiini-, henkilökunta- ja tutkijasalikokonaisuuksilla. Tilaaja Senaatti-kiinteistöt. 2018.

1891 / 1914 Atlas-talo, Aleksanterinkatu 15

Rakennushistoriaselvitys 1891 valmistuneesta Gustaf Nyströmin suunnittelemasta Atlas-talosta ja 1914 valmistuneesta Onni Tarjanteen suunnittelemasta Salama-talosta osoitteessa Aleksanterinkatu 15, Helsinki. Tilaaja Keskinäinen henkivakuutusyhtiö Suomi. 2011.

1891 KASVATUSLAITOS

Rakennushistoriaselvitys 1891 valmistuneesta Yleisten rakennusten ylihallituksen arkkitehtien Florentin Granholm ja Hugo Lindberg suunnittelemista Koivulan kasvatuslaitoksen rakennuksista eli nykyisestä Keravan vankilasta sekä alueellisen kehittymisen ja rakennuskanna tarkastelu nykypäivään ulottuen. Tilaaja Senaatti-kiinteistöt. 2011.

1891 Säätytalo, julkisivut

Julkisivujen rakennushistoriaselvitys 1891 valmistuneesta Gustaf Nyströmin suunnittelemasta Säätytalosta. Tilaaja Senaatti-kiinteistöt. 2019.

1895 Pelastusarmeijan temppeli

Rakennushistoriaselvitys 1895 valmistuneesta Pelastusarmeijan Temppeli –rakennuksesta Helsingin Uudenmaankatu 40 sisäpihalla. Rakennuksen suunnitteli Oskar Finkenberg. Tilaaja Suomen Pelastusarmeija. 2012.

1898 Vuorikatu 8 piharakennus

Rakennushistoriaselvitys 1898 valmistuneesta Waldemar Aspelinin suunnittelemasta kerrostalosta, kolmikerroksisesta piharakennuksesta, osoitteessa Vuorikatu 8, Helsinki. Tilaaja Eläkekassa Tapio. 2001.

1899 Wasa-Bankin talo, Eteläesplanadi 12

Rakennushistoriaselvitys 1899 valmistuneesta entisestä Wasa Bankin talosta, nykyisestä Eteläesplanadi 12 rakennuksesta Helsingissä. Rakennuksen suunnitteli arkkitehtitoimisto Grahn, Hedman & Wasastjerna, julkisivujen osalta John Settergren. Tilaaja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi. 2013.
1900-luvun kohteet

1909 / 1938 Aleksanterinkatu 11

Julkisivujen historiallista rakentumista ja muutosvaiheita valottava selvitys kahden, Aleksanterinkatu 11 Helsingissä, sijaitsevan liiketalon muodostamasta kokonaisuudesta, joista vanhin Selim A. Lindqvistin suunnittelema Ab Hamstern Oy 1909 ja nuorempi vakuutusyhtiö Tarmon liiketalo arkkitehtitoimisto Jung&Jungin suunnittelemana 1938. Tilaaja Synopsis Oy. 2018..

1904/1937 Vantaan Jokiniemen tutkimuskeskus

Rakennushistoriaselvitys Vantaan Jokiniemen alueella toimineesta maatalouden tutkimuskeskuksesta, vanhimmalta nimeltään Ånäs’in Suomen maanviljelys- taloudellinen koelaitos. Vanhimman rakennuskannan suunnittelijana Henrik R. Helin, 1938 laboratorion suunnitellut Jalmari Peltonen. Tilaaja Senaatti-kiinteistöt. 2023.

1907 Fabianinkatu 26

Rakennushistoriaselvitys arkkitehti K.S. Kallion suunnittelemasta Suomen Liikemiesten Kauppaopisto OY:n opistorakennuksesta Helsingin Fabianinkatu 26:ssa. Tilaaja Helsingin yliopisto. 2003.

1911 Helsingin rautatieaseman hallintorakennus

Rakennushistoriaselvitys Eliel Saarisen suunnittelemasta 1911 valmistuneesta Helsingin päärautatieaseman ensimmäisestä rakennusvaiheesta eli hallintorakennuksesta. Tilaaja VR-yhtymä Oy. 2020.

1919 Helsingin rautatieasema

Moniosainen rakennushistoriaselvitys Eliel Saarisen suunnittelemasta 1919 käyttöön valmistuneesta Helsingin päärautatieasemasta. Sisältäen myös keskeisten sisätilojen väritystutkimuksen ohjauksen ja analyysityön. Tilaaja VR- yhtymä Oy. 2020.

1920…1939 Annankatu 18 – Bulevardi 7

Rakennushistoriaselvitys Helsingin Annankatu 18 – Bulevardi 7 rakennuskannasta, joka käsittää W.G. Palmqvistin suunnitteleman Tilgmannin painotalon vuodelta 1920 ja sen kaksi huomattavaa laajennusvaihetta 1938 ja 1952. Toisaalta selvitykseen kuuluu alun perin asuinkerrostaloksi rakennettu Oiva Kallion suunnittelema Bulevardi 7 ja siihen liittynyt Vakuutusyhtiö VARMA:n pääkonttorirakennus vuodelta 1939 sekä rakennuksia yhdistänyt Olli Kuusen muutossuunnitelma vuodelta 1978. Tilaaja Keskinäinen vakuutusyhtiö Varma. 2017.

1920 Vuorikatu 3

Rakennushistoriaselvitys arkkitehti Aarre Ekmanin suunnittelemasta asuinkerrostalosta osoitteessa Vuorikatu 3, Helsinki. Rakennus muutettiin toimistokäyttöön 1970-luvulla. Tilaaja Helsingin yliopisto. 2003.

1920 Vuorikatu 3, päivitys

Okuluksen 2003 tekemän rakennushistoriaselvityksen päivitys. Tilaaja Helsingin yliopisto, Tilat ja kiinteistöt toimiala. 2023.

1923 Bembölen koulu

Rakennushistoriaselvitys 1923 valmistuneesta Borg- Sirén-Åberg toimiston suunnittelemasta Bembölen kansakoulusta (Bemböle folkskola). Vuodesta 1977 alkaen Bembölen koulu. Tilaaja Espoon kaupunki, Tilapalvelut-liikelaitos. 2023.

1923 Vuorikatu 5

Rakennushistoriaselvitys 1927 valmistuneesta Väinö Vähäkallion suunnittelemasta asuinkerrostalosta osoitteessa Vuorikatu 5, Helsinki. Tilaaja Helsingin yliopisto. 2003.

1928 Valkolinna

Rakennushistoriaselvitys 1928 valmistuneesta huvilarakennuksesta, Espoon Viherlaaksossa. Rakennus on alun perin tunnettu nimellä Villa Olly, sittemmin Valkolinna. Suunnittelija tuntematon. Tilaaja Espoon kaupunki, Tilapalvelut-liikelaitos. 2023.

1931 EDUSKUNTATALO

Rakennushistoriaselvitys 1931 valmistuneesta arkkitehti J.S. Sirénin suunnittelemasta Eduskuntatalosta. Tilaaja Eduskunnan kiinteistötoimi. 2009.

1931 EDUSKUNTATALON YMPÄRISTÖ

Ympäristöhistoriaselvitys yhdessä maisemama- arkkitehti Meri Mannerla-Magnussonin kanssa. Tilaaja Eduskunnan kiinteistötoimi. 2009.

1933 OKO, Arkadiankatu 23

Rakennushistoriaselvitys 1932 valmistuneesta arkkitehti Toivo Paatelan suunnittelemasta OKO:n eli Osuuskassojen keskuslainarahasto Oy:n liike- ja asuinrakennuksesta osoitteessa Arkadiankatu 23, Helsinki. Tilaaja OP Varallisuudenhoito. 2017.

1939 Ressun peruskoulu

Rakennushistoriaselvitys 1939 valmistuneesta Gunnar Taucherin / HKR:n suunnittelemasta Lapinlahden kansakoulusta, nykyisestä Ressun peruskoulusta. Tilaaja Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala. 2023.

1943 Pappilantie 2

Rakennushistoriaselvitys ~1943 valmistuneesta sekatavarakauppa- ja asuinrakennuksesta Espoon keskuksen kupeessa. Sisältäen tilan muodostumisen tarkastelun 1787 vuodesta alkaen ja rakennuksen nykytilan inventoinnin. Tilaaja Espoon kaupunki. 2020.

1944 Helsingin kuvataidelukio, Tossu

Rakennushistoriaselvitys 1939 aloitetusta, mutta 1944 käyttöön valmistuneesta entisestä Helsingin toisesta suomalaisesta lyseosta, sittemmin Helsingin kuvataidelukiosta eli Tossusta, jonka suunnittelivat Väinö Vähäkallio ja Antero Pernaja. Tilaaja Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala. 2023.

1952 Antinkatu 1, Helsinki

Rakennushistoriaselvitys 1952 valmistuneesta Valtioneuvoston painotalorakennuksesta osoitteessa Antinkatu 1, Helsinki. Rakennuksen suunnittelivat Rakennushallituksen arkkitehdit Erkki Huttunen ja Antero Pernaja. Tilaaja Senaatti- kiinteistöt. 2022.

1952 TOIMISTOTALO

Rakennushistoriaselvitys liittyen Eduskuntatalon kiinteistöihin, D-rakennus eli entinen Suomen Kaupunkiliiton rakennus, suunnittelijana Hilding Ekelund. Tilaaja Eduskunnan kiinteistötoimi. 2009.

1953 Mankkaanpuron koulun opettajain asuinrakennus

Rakennushistoriaselvitys 1953 valmistuneesta Mankkaan suomalaisen kansakoulun opettajain asuinrakennuksesta. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Erich von Ungern-Sternberg. Tilaaja Espoon kaupunki. 2022

1954/1991 Pitäjänmäen koulu ja monitoimitalo

Rakennushistoriaselvitys 1954 valmistuneesta HKR:n suunnittelemasta Pitäjänmäen kansakoulusta, nykyisestä Pitäjänmäen peruskoulusta ja sen kylkeen 1991 valmistuneesta Pitäjänmäen monitoimitalosta. Tilaaja Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala. 2023.

1957 Kutomotie 1-3, Helsinki

Rakennushistoriaselvitys 1957 valmistuneesta arkkitehti Kurt Simbergin suunnittelemasta Stocmannin autohuoltamorakennuksesta ja Shell-huoltoasemasta sekä 1963 valmistuneesta tukkuvarasto- ja toimistorakennuksesta. Tilaaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. 2016.

1957 Tapiolan kelloseppäkoulu

Rakennushistoriaselvitys 1958 valmistuneesta Erkko Virkkusen suunnittelemasta Tapiolan Kelloseppäkoulusta ja koulun asuntolarakennuksesta. Tilaaja Asuntosäätiö. 2005.

1958 Juurikkaniemen sairaala

Keuruun Juurikkaniemeen 1958 valmistunut Jonas Cedercreutzin ja Helge Railon suunnittelema nk. B-mielisairaala. Rakennushistoriaselvitys. Tilaaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. 2021.

1959 Leppävaaran lukio

Rakennushistoriaselvitys 1959 valmistuneesta Leppävaaran lukiosta eli entisestä Leppävaaran yhteiskoulusta. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Aulis Salo. Tilaaja Espoon kaupunki. 2019.

1964 Vantaan Jokiniemen laitosrakennukset

Rakennushistoriaselvitys 1964 valmistuneesta ja 1993 ja 1997 laajennetusta tutkimuslaitosrakennuksesta Vantaan Jokiniemen historiallisen maataloustutkimuskeskuksen alueella. Vanhimman osan suunnittelija arkkitehti Osmo Sipari, uudempien MTK / Metla / LUKE.n rakennusten arkkitehdit Rotko & Hytönen. Tilaaja Senaatti-kiinteistöt. 2019.

1965 Keravan vankila, 039 ja 040

Rakennushistoriaselvitys 1965 valmistuneesta Keravan vankila poikaosasto –rakennuksesta ja 1978 valmistuneesta monitoimikeskusrakennuksesta, jotka suunnitteli Oikeusministeriön arkkitehti Henno Kamppuri. Tilaaja Senaatti-kiinteistöt. 2011.

1965, 1966 Terveystalo ja Urheilutalo

Rakennushistoriaselvitys 1965 ja 1966 valmistuneista Aarne Ervin Tapiolaan suunnittelemista Terveystalosta ja Urheilutalosta. Tilaaja Espoo kaupunki. 2002.

1968 Tapiolan Heikintori

Rakennushistoriaselvitys 1968 valmistuneesta Aarne Ervin suunnittelemasta Tapiolan Heikintorin liikekeskusrakennuksesta. Tilaaja Asuntosäätiö. 2005.

1974 Hanasaari B-voimalaitos

Rakennushistoriaselvitys 1974 valmistuneesta Hanasaari B -voimalaitoksesta, käsittäen itse voimalan ja siihen liittyvät kuljettimet ja apurakennuskannan. Voimalarakennuksen arkkitehtisuunnittelun teki Timo Penttilä. Osa 2 sisältäen Hanasaari B:n keskeiset rakennussuojelutavoitteet. Osa 3 yhteistyössä Huttunen-Lipasti-Pakkala arkkitehtitoimiston kanssa tehty idealuonnos uusiokäytön mahdollisuuksista. Tilaaja Helsingin kaupunki, KSV. 2015.

1976 Tiistilän koulu

Rakennushistoriaselvitys 1976 valmistuneesta Tiistilän koulusta eli entisestä Matinkylän koulusta. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Aarno Savela Oy Kaupunkisuunnittelu Ab:stä. Kaksi laajennusvaihetta 1984 ja 2002. Tilaaja Espoon kaupunki.

1978 Eduskuntatalon laajennusosat A ja B

Rakennushistoriaselvitys liittyen Eduskuntatalon kiinteistöihin, AB-rakennus eli Eduskunnan kansanedustajain työhuonerakennussiivet, suunnittelijana arkkitehdit Pitkänen–Laiho– Raunio (PLR). Tilaaja Eduskunnan kiinteistötoimi. 2009.

1978 Eduskuntatalon laajennusosa C

Rakennushistoriaselvitys liittyen Eduskuntatalon kiinteistöihin, C-rakennus eli Eduskunnan laajennus- ja kirjastorakennus, suunnittelijana arkkitehdit Pitkänen–Laiho–Raunio (PLR). Tilaaja Eduskunnan kiinteistötoimi. 2009.

1938 Espoonlahden uimahalli

Rakennushistoriaselvitys 1983 valmistuneesta Osmo Siparin suunnittelemasta 50 metrin Espoonlahden uimahallista. Tilaaja Espoon kaupunki. 2020.

ympäristöhistoria selvitykset YHS

KYMINLINNA

Venäläisaikaisen Kyminlinnan linnoituksen keskeisten historiallisten rakennusvaiheiden koostaminen havainnolliseksi raportiksi, linnoitusrakenteen ja rakennuskannan läpikäynti sekä erinäisten esiselvitysten tulosten koostaminen. 3D-mallinnos ja kaksi kehitysluonnosta linnoituksen käyttöön otosta. Senaatti- kiinteistöt. 2021.

JOKIOISTEN VALTION ALUE

Alueinventointi historiallisen Jokioisten kartanon alueella olevan MTTK:n (Maatalouden tutkimuskeskuksen) eri- ikäisestä rakennuskannasta (36) aikaväliltä 1900–1980 sekä tarkastelu arkkitehti Jussi Paatelan suunnittelemasta Jokioisten koe- ja koulumeijerilaitosrakennuksesta 1931. Tilaaja Senaatti-kiinteistöt. 2017.

KAUPPATORI, HELSINKI

Ympäristöhistoriaselvitys Helsingin Eteläsataman pohjoisen reunusta eli Kauppatorin alueen kehittymisestä Ruotsin vallan ajalta tähän päivään sekä keskeiset arvot ja haasteet osuus. Tilaaja Helsingin kaupunki. 2016.

MAKASIINIRANTA JA OLYMPIARANTA, HELSINKI

Ympäristöhistoriaselvitys Helsingin Eteläsataman läntisen reunustan kaupunkirakenteen kehittymisestä 1700-luvulta tähän päivään. Sisältäen tarkastelun Tähtitorninvuoren ja Armi Ratian puiston historiallisista vaiheista maisema-arkkitehtitoimisto Studio Terran tekemänä. Tilaaja Helsingin kaupunki. 2022.

KATAJANOKANRANTA, HELSINKI

Ympäristöhistoriaselvitys Helsingin Eteläsataman itäisen reunustan kaupunkirakenteen kehittymisestä 1700-luvulta tähän päivään. Yhteistyössä masema-arkkitehtitoimisto Loci Oy:n kanssa. Tilaaja Helsingin kaupunki. 2022.

PIKKU MUSTASAARI, SUOMENLINNA

Ympäristöhistoriaselvitys ja 3D-historiamallinnus Suomenlinnan Pikku Mustasaaren linnoituksen ja rakennuskannan rakennusvaiheista Ruotsin vallan ajalta tähän päivään saakka. Tilaaja Senaatti-kiinteistöt / Puolustuskiinteistöt. 2023.

RAUTATIENTORI JA ASEMA-AUKIO, HELSINKI

Ympäristöhistoriaselvitys Helsingin Rautatientorin ja Asema- aukion kaupunkirakenteen kehittymisen ja rakentumisen vaiheista sekä 3D-historiamallinnus. Yhteistyössä Maisema- arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:n kanssa. Tilaaja Helsingin kaupunki. 2021.

HAKANIEMENTORI, HELSINKI

Ympäristöhistoriaselvitys Helsingin Hakaniementorin kaupunkirakenteen kehittymisen ja rakentumisen vaiheista. Yhteistyössä Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:n kanssa. Tilaaja Helsingin kaupunki. 2021.

MERIHAKA, HELSINKI

Ympäristöhistoriaselvitys Helsingin Merihaan kaupunginosasta. Historiatarkastelu ulottuen alueen varhaishistoriaan, Merihaan rakentumisvaiheisiin ja nykytilan analysointiin. Tilaaja Helsingin kaupunki. 2020.

Väritutkimukset

1910 Fontellin talo

Helsingin yliopiston historiallisen Fysiikan laitoksen esimiehelle 1910 valmistuneen, arkkitehti Gustaf Nyströmin suunnitteleman erillisen virkatalon kunnostukseen liittynyt julkisivuhistorian selvitys ja väritutkimus. Tilaaja Helsingin yliopisto. 2021.

1820 Topelia, (nk. Kantonistikoulu)

Alun perin venäläiseksi sotilaskouluksI rakennetulla Helsingin yliopiston keskustakampuksen Topelia-korttelilla on pitkä sairaalahistoria 1830-luvulta aina 1990-luvulle. Topeliasta tehtiin yleispiirteinen kortteliselvitys julkisivujen värihistorian näkökulmasta käynnistyvän julkisivujen peruskorjauksen pohjatiedoksi ja korttelivärisuunnitelman laatimiseksi. Tilaaja Helsingin yliopisto. 2020.

1852 Suomenlinnan merisotakoulu D13

Suomenlinnan merisotakoulun päärakennuksena tunnetun D13-rakennuksen julkisivuista tehtiin vauriokartoitus ja tutkimus rakennuksen rappaus- ja pintakäsittelykerrosten historiallisista vaiheista. Selvitysten jatkoksi tehtiin laasti- ja kalkkimaalausten koe- ja säärasitusalue Okuluksen ohjeistamana. Tilaaja Senaatti-kiinteistöt. 2020.

1845 / 1906 KANSALLISKIRJASTO

C.L. Engelin suunnitteleman Kansalliskirjaston ja vuonna 1906 valmistuneen Gustaf Nyströmin suunnitteleman Rotunda osan julkisivujen historiallisten väritysvaiheiden selvitys. Tilaaja Helsingin yliopisto.

1895 PELASTUSARMEIJAN TEMPPELI

Väritutkimukset 2009 ja 2013 Pelastusarmeijan Temppeli –rakennuksesta Helsingin Uudenmaankatu 40 sisäpihalla. Tilaaja Suomen Pelastusarmeija.

1919 HELSINGIN RAUTATIEASEMA

Keskeisten sisätilojen väritystutkimuksen ohjaus ja analyysityö sekä raportointi. Väritutkimus Kuustie&Sorri. Tilaaja VR-yhtymä Oy. 2020.

1928 TAIDEHALLI

Keskeisten sisätilojen väritukimus. Tilaaja Taidehalli. 2007.

Työmaadokumentoinnit

Työmaadoku-
mentoinnit

ARPPEANUM 2003

Työmaaseuranta ja dokumentointi Arppeanum– rakennuksesta (1869). Tilaaja Senaatti-kiinteistöt. 2001- 2003.

KANSALLISKIRJASTO 2012

C.L. Engelin suunnitteleman Kansalliskirjaston julkisivukunnostuksen työmaaseuranta ja dokumentointi. Tilaaja Helsingin yliopisto. 2011-2012.

KANSALLISKIRJASTO 2015

C.L. Engelin suunnitteleman Kansalliskirjaston peruskorjauksen työmaaseuranta ja dokumentointi. Tilaaja Helsingin yliopisto. 2013-2015.

SVENSKA TEATERN 2012

Työmaaseuranta ja dokumentointi Svenska Teaternista (1860...). Tilaaja Nya Teaterhus Ab. 2010-2012.